כתבה במדור העיצוב של מגזין הנשים ״אשת״ 

פורסם יוני 2020